Kancelaria staje naprzeciw oczekiwaniom osób fizycznych i małych przedsiębiorców, prowadząc sprawy oraz doradzając w toczących się postępowaniach we wszystkich instancjach. Prowadzona obsługa możliwa jest poprzez reprezentowanie przed sądem, sporządzanie pism procesowych, udzielanie porad prawnych, konstruowanie projektów umów, czy kompleksowe poprowadzenie powierzonej sprawy.

Szczególnie podkreślić należy, iż współpraca podjęta z brytyjską kancelarią i stałe uczestnictwo naszego zespołu w udzielaniu pomocy prawnej w Wielkiej Brytanii, pozwala na prowadzenie spraw Polaków zamieszkujących w Londynie zarówno przed sądami i instytucjami w RP na gruncie prawa polskiego, jak i UK na gruncie prawa brytyjskiego.

Do zakresu najczęściej obsługiwanych spraw osób indywidualnych należą:

  • reprezentowanie w sporach przed sądami cywilnymi,
  • obrona w postępowaniu karnym,
  • przygotowywanie projektów pism, umów, porozumień, ugód,
  • prowadzenie spraw spadkowych,
  • prowadzenie spraw rodzinnych,
  • postępowania odszkodowawcze z tytułu szkód komunikacyjnych,
  • dochodzenie roszczeń o zapłatę,
  • wzajemne roszczenia w tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • prowadzenie upadłości konsumenckiej na gruncie prawa brytyjskiego
  • analizowanie aspektów prawnych nieruchomości, a w tym badanie stanu prawnego nieruchomości, spory sąsiedzkie, zasiedzenia, podziały nieruchomości.