Pomoc prawna skierowana do przedsiębiorców ma na celu zapewnienie wsparcia w pełnym zakresie potrzeb prawnych powstających podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. Udzielanie pomocy merytorycznej wykonywane może być na różnych płaszczyznach. Pomoc świadczona jest zarówno w siedzibie przedsiębiorcy, jak i na odległość za pośrednictwem poczty mailowej. W zależności od zakresu i potrzeb partnera, prawnicy uczestniczą w spotkaniach biznesowych, prowadzą negocjacje, opiniują umowy i proponują ich zapisy, reprezentują w sporach sądowych.

W szczególności podkreślenia wymaga, iż w dotychczasowej praktyce zespół wielokrotnie dokonywał skomplikowanych zmian korporacyjnych, wprowadzając konstrukcje oparte o przekształcenia, połączenia i podział spółek osobowych i kapitałowych. Udzielane przez Kancelarie wsparcie, w razie potrzeby odbywa się przy współpracy z biegłymi z wybranych dziedzin i doradcami podatkowymi. Celem zaspokojenia potrzeb prowadzonej działalności i kompatybilności podejmowanych na rzecz przedsiębiorcy działań, Kancelaria zorganizowała zespół profesjonalistów z różnych dziedzin prawa zaspokajający potrzeby w zakresie doskonale sobie znanych zagadnień.

W toku prowadzonej współpracy, zespół Kancelarii poza podstawowymi dziedzinami prawa takimi jak cywilne, gospodarcze, pracy czy karne zajmuje się również prawem własności intelektualnej, prawem IT, obsługą procesów inwestycyjnych, zabezpieczaniem transakcji obrotu nieruchomościami oraz prowadzeniem negocjacji i sporów z centrami handlowymi.

Kolejny etap rozwoju, jakim było podjęcie współpracy z londyńską kancelarią, skutkował powstaniem możliwości podjęcia pomocy prawnej dla podmiotów działających w powiązaniu z rynkiem brytyjskim.